Woensdagnamiddag

Op woensdag kunnen kinderen op school blijven tot half één (vanaf 12.00 uur is het evenwel een betaalde opvang).
De kinderen kunnen op woensdagmiddag ook afgehaald worden door een autobus die hen naar de kinderopvang ‘Ravotterke’ brengt.
Gelieve wel de leerkracht daarvan te verwittigen want de kinderen worden meegenomen om 12.00 uur.

Indien u om een of andere dringende reden eind uur van de opvang niet haalt, gelieve dan contact op te nemen met de school of het gsm-nummer (0484 68 04 14) van de directeur te gebruiken.
We zijn verplicht om na 18 uur (vrijdag 17.30 uur) 5 euro per begonnen halfuur aan te rekenen om de opzichter van dienst te vergoeden indien u ons niet verwittigt.