Verlenging herfstvakantie

27/10/20

Herfstvakantie verlengd tot en met 15 november

Op het Overlegcomité werd beslist dat de herfstvakantie voor alle onderwijsniveaus - uitgezonderd het hoger onderwijs - wordt verlengd tot en met zondag 15 november.
De lessen hervatten op maandag 16 november.