Blok op voorpagina voor belangrijke mededelingen

Avond opvang

Beste ouder,
Juf Kimberley, onze avondopvangjuf, zal waarschijnlijk nog tot aan de krokusvakantie niet komen werken. 
Dat betekent dat we op zoek zijn naar iemand die de volgende vier weken de avondopvang wenst te doen van 16.30 tot 18.30.  
Dit kan met een contract van bepaalde duur voor acht uur per week maar dat lukt ook met een vrijwilligerscontract.
Indien je iemand kent die daarvoor geschikt is en euro's wenst bij te verdienen dan mag je contact opnemen met directie@olvademeersen.be

Storm op komst

Beste ouder,

We kregen de beslissing van ons schoolbestuur dat we de school moeten sluiten deze middag. 
Dat betekent dat we aan alle ouders vragen om hun kinderen vanaf 11.45 uur mogen opgehaald worden.

Kinderen die warm eten zullen vanaf 11.40 uur aan tafel mogen aanschuiven want dat eten staat hier verwarmd klaar...
De kinderen die dus 's middags blijven eten mogen vanaf 12.30 uur opgehaald worden. 
Als de kinderen om 13 uur niet opgehaald zijn zullen we telefonisch iedereen verwittigen.

Vriendelijk groet en houd het veilig.

Covid-21

Beste ouder,

Het zit nu in alle scholen, in alle klassen en in alle schoolteams... Corona is alert aanwezig.
Er zijn al kinderen/leerkrachten die terug zijn en er zijn kinderen/leerkrachten die besmet worden. 
We doen ons best om de hele situatie in kaart te brengen en op te volgen. 
Nogmaals is er geen reden tot paniek. 

Schooljaar 2022-2023

Het nieuwe jaar startte al veelbelovend. 
We wensen ieder dan ook een fantastisch, gezonden vredevol jaar toe.
De weergoden hadden wel alle watersluizen geopend maar dat deert de start van het nieuwe trimester niet.
Maandag mochten we drie nieuwe leerlingen verwelkomen. 
In de peuterklas kwam Kasper opdagen en in de lagere school waren Jeltsje en Bo-Willem van de partij.