Schooltoelagen kleuters

- Kleuters kunnen genieten van een schooltoelage mits ze voldoende halve dagen aanwezig zijn in de school.

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze.
Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden.
Alle scholen kunnen een leerling weigeren die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten op school.

 

Leeftijd op 31 december

Voorwaarden

 < 3 jaar

 100 halve dagen aanwezig

 3 jaar

 150 halve dagen aanwezig

 4 jaar

 185 halve dagen aanwezig

 5 jaar

 220 halve dagen aanwezig

 6 jaar

 Maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig (schoolplichtige leerlingen)

 

- Schooltoelagen Lager onderwijs

Maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig, 2 jaren op rij