Reglement

Betalingsmodaliteiten

Om te voorkomen dat de kinderen voortdurend geld mee naar school moeten brengen, wordt een maandelijkse rekening opgemaakt en meegegeven met je kind.
Je kunt die rekening dan betalen via de overschrijving die er bijgevoegd is.
De prijzen op de lijst van de bijdrageregeling zijn onderhevig aan schommelingen doorheen het jaar. Het betreft richtprijzen die niet bindend zijn.
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de bedragen voor de maximumfactuur, kun je contact opnemen met de directie.
Er kunnen dan samen afspraken worden gemaakt.

Ouderlijk gezag

1. Zorg en aandacht voor het kind

Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen.
Ook voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

Privacy

  1. Welke informatie houden we over je bij?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.
We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving.
We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding.
Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.

Orde- en tuchtmaatregelen

Kinderen maken nu en dan fouten.
Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind.
Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken.
Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven.
In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing.
Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken.
Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit.

Onze school als leergemeenschap

Zorgverbreding, zittenblijven

Leerlingen die een achterstand vertonen op gebied van taal en rekenen worden door een begeleider voor een korte periode bijgewerkt (dit geldt ook voor langdurig zieken).
De ouders krijgen van de begeleider een formulier met de nodige informatie.
In het eerste leerjaar (eventueel ook andere leerjaren) wordt het zittenblijven grondig besproken met de klassenleraar en het CLB. In het eerste jaar vragen we de ouders een formulier in verband met zittenblijven te ondertekenen (dit om alle misverstanden te vermijden).

Pagina's

Abonneren op RSS - Reglement