Reglement

Individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding.
Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen.
Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS).
Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding.
Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

Fietsen

Veel kinderen komen met de fiets naar school.
Kleuters worden uiteraard begeleid.
Leerlingen van de lagere school kunnen dat op eigen houtje.
Wijs hen de kortste of veiligste weg tussen thuis en school.
Ze horen niet na schooltijd samen te hokken op een straathoek of een pleintje.
De verzekeringsbepaling voorziet dat de reisweg binnen tijd en ruimte wordt afgelegd.

Gezondheid

Een zieke leerling hoort thuis te zijn.
Als een leerling op school ziek wordt, worden de ouders of, als die niet bereikbaar zijn, de door de ouders opgegeven personen (vb. grootouders), verwittigd en gevraagd de leerling af te halen.
Als er enkel sprake is van een onschuldig ongemak (menstruatiepijn, hoofdpijn, …) kan de leerling even bijkomen in het verzorgingslokaal van de school en, zodra er beterschap waarneembaar is, het volgen van de lessen hervatten.

Bijdrageregeling

Het nieuwe financieringssysteem was een voorwaarde voor de invoering van de dubbele maximumfactuur vanaf 1 september 2012.
Hiermee worden de schoolkosten voor de ouders beperkt.
De dubbele maximumfactuur bestaat uit twee elementen:

De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtemen en ontwikkelingsdoelen. Denken we bv.

Pagina's

Abonneren op RSS - Reglement