Reglement

Pedagogisch project

Onze school is een groot geheel van verschillende elementen met eenzelfde noemer: leerkrachten, leerlingen, ouders, grootouders, de parochie, de leefgemeenschap, externen,…
Ons doel is om, in een goede verstandhouding tussen en in samenwerking met al die partijen, onze kinderen te begeleiden op hun weg naar volwassenheid.
We willen hen daarbij een aantal waarden en vaardigheden op cognitief, moreel, creatief, sportief en sociaal vlak meegeven.

Wie is wie

1. Structuur van de school

Onze school is een vrije gesubsidieerde gemengde basisschool (kleuter en lager)
Adres:  Karel de Goede vzw
           OLVA De Meersen
           Astridlaan 400
           8310 Assebroek
           Tel.: 050 35 15 97

Directeur: Karel Scherpereel
e-mail directie: directie@olvademeersen.be
website: www.olvademeersen.be

Onze school als opvoedings-en leefgemeenschap

1. Inschrijven van leerlingen

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (b.v. de ID-kaart).
Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.
Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.
Instapmomenten zijn:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie

  • de eerste schooldag na de herfstvakantie

Pagina's

Abonneren op RSS - Reglement