Inschrijvingen

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden.
Alle scholen kunnen een leerling weigeren die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten op school.

Het schoolbestuur heeft beslist een maximumcapaciteit in te voeren.
Wegens een absoluut tekort aan lokalen en ruimten wordt de maximumcapaciteit voor de kleuterschool per leeftijdsgroep en voor de lagere school per leerjaar vast gelegd.

- Kleuters kunnen genieten van een schooltoelage mits ze voldoende halve dagen aanwezig zijn in de school.

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze.
Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden.
Alle scholen kunnen een leerling weigeren die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten op school.

 

Leeftijd op 31 december

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.
Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden.
Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

De voorrangsperiode voor broers en zussen dient altijd voorzien te worden en gaat vooraf aan alle voorrangsperiodes (dit is meestal voor de Kerstvakantie)
Binnen elke voorrangsperiode moeten de inschrijvingen chronologisch gebeuren.
Als een voorrangsperiode of –periodes worden voorzien dan moeten deze steeds voorafgaan aan de reguliere inschrijvingsperiode.
Een voorrangsperiode kan nooit langer dan 6 weken duren.

Pagina's

Abonneren op RSS - Inschrijvingen