Noodopvang tijdens de week van 20 december tot 24 december

Beste ouder,

Boven onze hoofden heen besliste men dat de vakantie een week vroeger start.
Dat betekent dat vrijdag 17 december de laatste schooldag van dit jaar is.
Vele ouders krijgen de week van 20/12 - 24/12  moeilijk georganiseerd. 
We willen dat nu in kaart brengen en vragen je, indien je onmogelijk opvang voor je kind(eren) kan voorzien én je oefent een cruciaal beroep uit,  het bijhorende formulier voor vrijdag 10/12/2021 voor 19.00 uur in  te vullen. 
We zullen kijken - in overleg met het Ravotterke - hoe we de noodopvang kunnen organiseren.

https://forms.gle/CZg9yFUj8kTS3dzb8

We danken alvast voor je medewerking en zullen je verder op de hoogte houden.

Met vriendelijke groeten,
Karel Scherpereel
Directeur OLVA De Meersen
Astridlaan 400
8310 Assebroek

Woordenlijst