Misnoegde directeur geeft label ‘veilige schoolomgeving’ terug.