Maximumcapaciteit

Het schoolbestuur heeft beslist een maximumcapaciteit in te voeren.
Wegens een absoluut tekort aan lokalen en ruimten wordt de maximumcapaciteit voor de kleuterschool per leeftijdsgroep en voor de lagere school per leerjaar vast gelegd.

Gezien er geen plaats meer ter beschikking is voor een uitbreiding van lokalen en gezien de meeste lokalen op dit ogenblik al onderworpen zijn aan een maximale bezetting,
werd er beslist om een leerlingenstop in te roepen wanneer de volgende maximumcapaciteit bereikt wordt:
Kleuterschool - Maximumcapaciteit per klas 22
Lagere School - Maximumcapaciteit per klas 22
met uitzondering van 25 leerlingen in het 5de leerjaar