Welkom op de pagina's van de ouderraad

Als ouderraad fungeren-we als schakel tussen de school (de directie en het lerarenteam) en de ouders.
Deze schakel uit zich in vier doelstellingen:

1. Ontmoeten
Door activiteiten te organiseren hopen we de betrokkenheid van de ouders met de school te stimuleren en bij te dragen tot een goed schoolklimaat.
Het informele contact tussen ouders-leerlingen-leerkrachten en directie is een mooi gevolg hiervan.

2. Ondersteunen
De ouderraad engageert zich om de school op verschillende manieren te ondersteunen:
- financiële steun
- hulp in natura
- beroepen/hobby’s in de klas brengen
- helpen bij projecten
- begeleiden bij buitenschoolse activiteiten
- …
De ouderraad streeft hierbij naar een goede samenwerking met de directie en de leerkrachten gebaseerd op wederzijds respect en open communicatie.

3. Informeren
De ouderraad fungeert als brug tussen de ouders en de school. We inventariseren de noden/vragen van ouders en leggen die voor aan de directie.
Samen met de directie bespreken we wat leeft op school en kunnen initiatieven worden uitgewerkt.
De ouderraad zal bij individuele vragen/klachten van ouders op een discrete manier doorverwijzen naar directie en leerkrachten.

4. Denktank
De ouderraad heeft tot doel een adviserende en aanvullende rol voor directie en leerkrachten te vervullen om tot een goede en leerzame schoolperiode voor onze kinderen te komen:
- advies inzake didactische zaken : voedingsweek, verkeersdag, milieuzorg,…
- tips inzake projectwerking
- advies inzake besluiten/problemen
- opvolgen van VCOV activiteiten
- …
De ouderraad zetelt in de schoolraad, waardoor er steeds doorstroming van informatie is.