Gemeenschappelijke bepalingen inzake voorrang.

De voorrangsperiode voor broers en zussen dient altijd voorzien te worden en gaat vooraf aan alle voorrangsperiodes (dit is meestal voor de Kerstvakantie)
Binnen elke voorrangsperiode moeten de inschrijvingen chronologisch gebeuren.
Als een voorrangsperiode of –periodes worden voorzien dan moeten deze steeds voorafgaan aan de reguliere inschrijvingsperiode.
Een voorrangsperiode kan nooit langer dan 6 weken duren.

Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (2,5j. zijn), wordt de leerling opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen.
Vanaf de volgende instapdatum wordt de leerling toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.