We zullen doorgaan

zaterdag, maart 28, 2020

Beste ouder,

Het lied van Ramses Shaffy klinkt nu in OLVA De Meersen als ooit tevoren: We zullen doorgaan!  
Een week geleden reeds had ik het idee geopperd en reeds met de collega-leerkrachten besproken, deze week kwam de ministerraad hierover samen, de onderwijsraad vergaderde en ook Stad Brugge stuurde ons een mail... 
Onze school: Olva De Meersen blijft open tijdens de vakantie. 
Het lerarenkorps stond een week geleden unaniem achter dit voorstel om op die manier ons steentje bij te dragen aan de ouders die een cruciaal beroep uitoefenen.
Door hun werk kunnen we deze samenleving draaiende houden.
In de huidige omstandigheden vragen die beroepsgroepen om een continue bezetting vandaar ... onze steun en respect!

Concreet betekent dit dat alle ouders (in zo'n cruciaal beroep) die wensen gebruik te maken van de noodopvang tijdens de paasvakantie mij via mail verwittigen met daarin het volgende:
- naam van het kind, de kinderen
- dagen van opvang tijdens de paasvakantie (voor alle weekdagen van de vakantie... het is voor mij een kwestie van organiseren, dank)
- vermoedelijk uur van aankomst en ophaling

Dankzij het enthousiaste leerkrachtenteam zullen we ons best doen om dit te organiseren, een schema op te stellen en je via mail te bevestigen.
In bijlage stuur ik je een heel interessant boekje voor de kids dat ik kreeg van de papa van Nina (met dank aan de papa uiteraard).  Lees het ook zelf maar want ik heb er alvast van bijgeleerd!

Vriendelijke Groet,
Karel Scherpereel
Directeur OLVA De Meersen
Astridlaan 400
8310 Assebroek