Nieuwe maatregel betreffende corona en noodopvang

zaterdag, maart 14, 2020

Beste ouder,

Er werd mij erop gewezen dat het de plicht van de school is voor o.a. de ouders die hun job in zorginstellingen vervullen te faciliteren met het blijven organiseren van ochtend- en avondopvang.

Voor maandag was dit al zeker zo georganiseerd.
We zullen dit nu ook blijven doen voor alle andere dagen.
Met andere woorden... de ochtendopvang blijft vanaf 7 uur open (voor de volle drie weken) maar we vragen als ouder het gebouw niet meer te betreden en afscheid te nemen van je kind aan de deur (onder overdekte ruimte).

De avondopvang garanderen we ook tot 18.30 uur.
We zullen echter wel voor avondopvang vragen vooraf ongeveer het uur te bepalen dat je je kind komt ophalen (aan de buitendeur). Dit komt omwille van een organisatorisch probleem die het coronavirus voor onze school met zich mee brengt.

Als het systeem met Googledocs voor bepaalde ouders niet goed functioneert dan hoef je je geen zorgen te maken. 
De noodopvang is gegarandeerd.

In de komende periode werd ook gevraagd aan onze leerkrachten van de lagere school om eventueel oefenstof aan je door te geven. 
Leerkrachten kun je steeds bereiken op het mailadres voornaam.naam@gmail.com.
Ze staan, in het belang van je kind(eren), ter beschikking.

Zoals we reeds vermeldden... uitzonderlijke maatregelen voor uitzonderlijke omstandigheden maar we blijven er ten volle in geloven dat we dat virus - samenwerkend met jou - zullen verslaan! 

Vriendelijke Groet,

Karel Scherpereel
Directeur OLVA De Meersen
Astridlaan 400
8310 Assebroek