Lichamelijke opvoeding, zwemmen en buitenschoolse sportactiviteiten

We hechten veel belang aan bewegingsopvoeding.
De titel van sport actieve school willen we hoog houden.
De kleuters krijgen wekelijks een ‘gymmomentje’ tot zelfs een heuse kleuter-gym-activiteit.
De leerlingen van de lagere school krijgen, zoals het leerplan het voorziet, de wekelijks vereiste uren bewegingsopvoeding.

In de gymlessen dragen alle jongens en meisjes van de lagere school eenzelfde outfit.
In de hele OLVA-groep opteren we voor een blauw T-shirt met embleem van OLVA en een daarbij behorend sportbroekje.
Het T-shirt en broekje woorden op school aangeschaft.
Ze dragen sportschoenen met niet-aflatende zool.
Tweewekelijks gaan de kinderen van de eerste, tweede en derde leerjaar van de lagere school zwemmen in het ‘Bloemendalezwembad’ in Beernem.
Voor het  vierde, vijfde en zesde leerjaar wordt dat trimesterieel bepaald.
De zwembeurten worden verrekend met de schoolrekening binnen de maximumfactuur.

De meisjes dragen liefst een zwempak uit één stuk.
De jongens dragen een zwembroek of zwemshort zonder zakken.
Horloges, armbandjes en kettingen laat men best niet achter in de kleedkamer.
Beter nog, laat alle ‘kostbaarheden’ thuis. Wie niet gymt of zwemt, deelt dit schriftelijk mee.

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken deel uit van ons aanbod.
Alle kinderen moeten eraan deelnemen.
Bij decreet werd vastgelegd dat er aan een leerlingengroep gratis zwemmen wordt aangeboden.
Wij kozen er voor dat het zesde leerjaar van deze decretale maatregel kan genieten.

1. Naschoolse activiteiten

Naschoolse activiteiten worden wisselend aangeboden.

Eén- of meerdaagse schooluitstappen

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren.
Dat zijn normale schoolactiviteiten.
We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren.
Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.
Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die elk schooljaar worden voorzien.

Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen:

  • Schoolreis voor kleuter- en lagere school
  • Driedaagse zeeklassen voor het derde leerjaar
  • Vijfdaagse bosklassen voor het zesde leerjaar

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden georganiseerd.
Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school.
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn.