Fietsen

Veel kinderen komen met de fiets naar school.
Kleuters worden uiteraard begeleid.
Leerlingen van de lagere school kunnen dat op eigen houtje.
Wijs hen de kortste of veiligste weg tussen thuis en school.
Ze horen niet na schooltijd samen te hokken op een straathoek of een pleintje.
De verzekeringsbepaling voorziet dat de reisweg binnen tijd en ruimte wordt afgelegd.

Na het plaatsen van de fiets in de fietsenbergplaats begeeft de leerling zich zo vlug mogelijk naar de speelplaats of de opvang.
Het lijkt ook zinnig om de fiets op slot te zetten.
Schade aan de fiets wordt niet gedekt door de schoolverzekering.
Bij het binnenkomen of verlaten van de school aan de kant van De Munte stappen de leerlingen met hun fiets aan de hand over het pad.

De veiligheid van kinderen die met de fiets naar school komen, vergroot door het dragen van reflecterende kledij en een fietshelm.
Daarom is het dragen van een reflecterend jasje of schooltasovertrek door de fietser verplicht.
Dit wordt aangekocht door de school en ter beschikking gesteld aan alle leerlingen vanaf het derde kleuter.
De jasjes blijven evenwel eigendom van de school.
Bij verlies zal dit gefactureerd worden op de schoolrekening.
Prijs bij verlies of aanschaf nieuw fluojasje: zie bijlage.

Nu en dan verplaatsen de leerlingen zich voor klasactiviteiten met de fiets.
Die activiteiten worden steeds tijdig aangekondigd.
Het is zo dat elke leerling dan zijn eigen fiets gebruikt.
Gebruik van de fiets van een andere leerling van de school kan niet.
Bij problemen om een fiets mee te hebben dienen de ouders de school/directie te verwittigen.
Dan kan een oplossing gezocht worden.
De ouders zorgen ervoor dat de fiets van hun kind steeds technisch in orde is (remmen, verlichting, banden, …)

1. Beleefdheid

Leerlingen zijn steeds beleefd.
Grove, brutale taal kan niet.
We vragen om Algemeen Nederlands te gebruiken.
We spreken de directeur aan met ‘meneer de directeur’, de leerkrachten worden aangesproken met’ juf’ of ‘meester’ gevolgd door voornaam.
We gaan op een beleefde manier om met anderen.

Pesten kan niet in OLVA De Meersen.
Meedoen met pesten en/of aanzetten tot pesten is even erg.
Verdraagzaamheid, beleefdheid, wellevendheid en eerlijkheid zijn elementaire waarden.
Ook op leerwandeling of een didactische uitstap verwachten we dat iedereen zich voornaam gedraagt.

2. Kledij en uiterlijk

Kledij is verzorgd en passend: al te korte rokjes, zonnebadjurkjes, … horen niet thuis op onze school.
We dringen aan op soberheid in het dragen van ringen, armbandjes, hangers en oorringen.
Omwille van de veiligheid worden ze niet gedragen tijdens het gymmen en het zwemmen.

Zorg voor gemakkelijke kledij voor de kleuters.
Kledij die ze zelf kunnen aan- en uittrekken bij het toiletbezoek.
Een verloren maar genaamtekend kledingstuk vindt heel vlug de rechtmatige drager terug.
Indien er kledij toch onvindbaar is raden we de ouders aan om de ‘verloren voorwerpen”-koffer te bekijken.
Na een bepaalde periode worden achtergebleven spullen aan een liefdadigheidsinstelling geschonken.

We laten geen extreme haarkleuren en/of haarstijlen, tatoeages en piercings toe.
Slippers kunnen omwille van veiligheid niet.
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen school-, sport- en strandkledij.
Bij nieuwe trends beslist de school of dit al dan niet kan.
Nieuwe afspraken worden via “OLVAMEERS” kenbaar gemaakt.

3. Eigen materiaal en schooltassen

Gelieve zo veel mogelijk persoonlijke zaken met naam en voornaam te tekenen.
Probeer regelmatig de schooltas van je kind na te kijken en alle overbodige spullen te verwijderen.
Een te zware boekentas is belastend voor de rug.
GSM op school is verboden.
Wie dringend wil telefoneren kan altijd de telefoon gebruiken van de school.
Het gebruik van walkman, MP3 en I-pod, portable playstation, persoonlijke tablet, … is verboden.

4. Drank en tussendoortjes

We zijn een gezonde school en nemen deel aan het project “Meesterlijk gezond” (dit in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en het CLB).
De school biedt steeds gratis water aan.
Frisdranken en brikjes worden niet toegelaten.
Op de speelplaats staan drankfonteinen.
Een drinkfles mag meegebracht worden.

Voor kleuters en leerlingen van de lagere school is het tussendoortje tijdens de voormiddag en voor wie wil ook tijdens de namiddag fruit van thuis in de fruitmand.
Op woensdag krijgen de leerlingen gratis een stuk fruit.
Voor de andere speeltijden leggen we toch ook de nadruk op fruit en/of groente.
Kleuters/leerlingen die iets wensen te eten in de opvang mogen boterhammen in een brooddoos meebrengen.
Snoep, chocolade en kauwgom zijn verboden voor alle kleuters/leerlingen.
Een eventuele koek (kleuter) worden maandelijks via overschrijving betaald. Prijzen in bijlage.

5. Speeltijden

In de voor- en namiddag hebben de leerlingen van de lagere school 15 minuten speeltijd.
De kleuters hebben een langere speeltijd.
Omwille van de veiligheid wordt er niet gespeeld met lederen voetballen.
Spelmateriaal dat gevaar vormt voor de veiligheid van de kinderen kan verboden worden.
Wie knikkers meebrengt naar school moet weten dat die kunnen verloren gaan.
Ruilkaarten, gadgets, multimediaspelletjes, tablets, … worden niet toegelaten.
Voor de leerlingen van de lagere school hangen de speelplaatsafspraken uit.

6. Vieren van verjaardagen

Kinderen vinden het prachtig om een jaartje ouder te worden.
In elk geval willen ze dan hun vriendjes verrassen met een leuke attentie.
We dringen hier echter aan op soberheid.

Een klein hapje, een droge koek of een stukje fruit zijn niet te versmaden.
Kleur- en suikerrijk snoepgoed alsook chips zijn verboden.
Sommige ouders bedenken de klasvriendjes met een ander geschenkje.
De jarige brengt bv. een boekje voor de klasbib mee.
Zo kunnen ook niet-snoepgrage makkertjes meegenieten.
Deze boeken kunnen op school aangekocht worden.
Dit is echter totaal vrijblijvend en enkel een service naar de ouders toe.
Jarigen hoeven niet te trakteren!

Andere feesten worden op een kindvriendelijke manier op school gevierd.
Tijdens de activiteiten of in lesmomenten wordt er aandacht aan besteed.
We leven op school mee met het lief en leed van het kind.
We vragen om uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes niet via de school te verspreiden.

7. Schoolverzekering

Met het Interdiocesaan Centrum, dienst schoolverzekeringen hebben we een contract afgesloten.
Onze leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen op school.
Ze zijn ook verzekerd op weg naar school of naar huis als zij de gewone/veiligste weg gebruiken binnen de kortste tijd.

De verzekering dekt alleen de lichamelijke schade.
Schade aan kledij, fietsen en andere voorwerpen wordt dus niet vergoed.
Brillen worden in sommige gevallen wel vergoed.
Ongevallen worden zo vlug mogelijk gemeld aan de klassenleraar, de directeur of het secretariaat.
De school bezorgt je de nodige papieren.
Bij het medisch getuigschrift zit een brief met richtlijnen.
Indien er zich iets ernstigs voordoet verwittigt de school eerst de ouders.
Indien de ouders niet kunnen bereikt worden en bij dringendheid voeren we de gekwetste kleuter/leerling steeds naar de spoedgevallendienst van het A.Z. Sint-Lucas.

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers.
Het verzekeringscontract werd afgesloten bij het I.C.

8. Eerbied voor het milieu, het materiaal en het afvalbeleid

We zijn een MOS-school (milieu opvoeding op school).
We houden van propere gebouwen en een nette speelplaats.
Onze school doet mee aan het sorteren van afval.
We beschikken ook over een milieuton voor lege batterijen.
Om het afval te beperken brengen de leerlingen hun boterhammen mee in een brooddoos.
Water bieden we aan.
Een herbruikbare drankfles mag op school staan.
Beschadiging van schoolmateriaal of materiaal van de leerlingen is ten koste van de ouders (een familiale verzekering kan hier nuttig zijn).

9. Veiligheid

Iedere klassenleraar begeleidt zijn/haar klas ’s middags en ’s avonds tot aan de schoolpoort.
Buiten de schoolpoort zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kind(eren).
Zorg ervoor dat kleuters/leerlingen (verplicht vanaf het derde kleuter) goed zichtbaar zijn in het verkeer bijvoorbeeld door het dragen van het fluojasje dat ze kregen van de school.
Voor de veiligheid houden we jaarlijks een evacuatieoefening.