Bijlage - Kostenoverzicht

KLEUTERONDERWIJS:

 1. Kosteloos ter beschikking gesteld:

 • spelmateriaal, bewegingsmateriaal, toestellen, klimtoestellen, rollend en/of glijdend materiaal, boeken,....

 • kopieën, werkblaadjes, ict-materiaal, meet- en weegmaterialen, constructiematerialen, tekengerief, knutselmateriaal,...

 1. Op de schoolrekening, maar binnen de scherpe maximumfactuur (€45)

geldig vanaf 01/09/2015 voor alle kleuters.
Schoolreis, voorstellingen, activiteiten buiten de schoolmuren (sportdag), sportactiviteiten, eendaagse extramurosactiviteiten (schoolreis), …

Sportactiviteiten: 10 euro
Culturele activiteit:7 euro
Schoolreis: 28 euro

LAGER ONDERWIJS:

 1. Kosteloos ter beschikking gesteld:

 • spelmateriaal, bewegingsmateriaal, toestellen, klimtoestellen, rollend en/of glijdend materiaal, kinderboeken,....

 • globe, atlas, kompas, kaarten, informatiebronnen, woordenlijsten, muziekinstrumenten, zakrekenmachine, passer,...

 • kopieën, werkblaadjes, ict-materiaal, meet- en weegmaterialen, planningsmateriaal, schrijfgerief, tekengerief, knutselmateriaal,...

 • specifieke uitgaven: ‘op weg naar het secundair’, …

Let wel: De school stelt alle materialen die de leerlingen nodig hebben om de eindtermen te behalen ter beschikking van de kinderen.
De school ziet er tevens op toe dat de leerlingen zorgzaam met leermaterialen omspringen.
Schade berokkend aan leermaterialen buiten de schooltijd, wordt echter onverminderd doorgerekend op de schoolrekening van de betrokken leerling.

 1. Op de schoolrekening, maar binnen de scherpe maximumfactuur (< €90)

geldig vanaf 01/09/2015
De richtprijzen zijn:
40 euro voor zestien zwembeurten (gratis voor zesdeklassers)
10 euro voor de sportdag en schaatsen
15 euro voor educatieve uitstappen (36 euro voor zesdeklassers)

 1. Meerdaagse schoolreizen

Op de schoolrekening, maar binnen de minder scherpe maximumfactuur
(< €405) Tot nu toe beperkt zich de meerdaagse uitstap tot de bosklas van het zesde leerjaar in Durbuy en het derde leerjaar: maximaal 205 Euro per uitstap.

 1. Op de schoolrekening, maar buiten de maximumfactuur

Gymmen:
gymshirt: € 7 (op school aan te kopen)
broekje: € 11 (op school aan te kopen)
gymschoenen: zelf aan te kopen, enkel voor lager.

 1. Bijdrageregeling buiten de maximumfactuur!
  Middagregeling

warme maaltijd op school + begeleiding: € 4,30 (kleuter)
  € 4,50 (lager)
soep bij de picknick + begeleiding: € 1,90
middagbegeleiding: € 1,50

Voor –en naschoolse: € 0,06 per twee minuten. ’
s Morgens tellen we de minuten tot van het binnenkomen tot 8.15 uur.
’s Avonds start de telling om 16.30 uur (vrijdag om 16.00 uur) tot het tijdstip van vertrek.

 1. Betalingsmodaliteiten:

Te betalen via overschrijving op het einde van iedere maand

 • Maaltijden, middagtoezicht, voor- en naschoolse opvang, gymshirt, zwemmen, uitstappen, abonnementen, occasionele uitstappen of projecten.
  Het is mogelijk dat voor bepaalde zaken cash geld wordt gevraagd maar dit wordt duidelijk meegedeeld.
  De schoolreis wordt in drie schijven betaald vanaf februari (ongeveer 3 keer 9 euro, afhankelijk van de kostprijs)