Bijdrageregeling

Het nieuwe financieringssysteem was een voorwaarde voor de invoering van de dubbele maximumfactuur vanaf 1 september 2012.
Hiermee worden de schoolkosten voor de ouders beperkt.
De dubbele maximumfactuur bestaat uit twee elementen:

De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtemen en ontwikkelingsdoelen. Denken we bv.

 • aan toneelbezoek, een sportactiviteit, een schooluitstap van 1 dag, …
  Vanaf 1 september 2019 mag per kleuter € 45 worden gevraagd.
  De bedragen worden berekend op basis van de werkelijke kostprijs.
  Voor een leerling lager onderwijs mag € 90 per schooljaar aangerekend worden.

 • De minder scherpe maximumfactuur omvat meerdaagse uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren.
  Denken we bv. aan de bosklas, … voor veel kinderen is dit een boeiende belevenis om samen met klasgenootjes op stap te gaan.
  Bovendien kan de klas de aangeleerde theoretische kennis omzetten in de praktijk en kunnen heel wat sociale vaardigheden geoefend worden.
  Voor het kleuteronderwijs is dit weinig relevant.
  Voor het lager onderwijs mogen ouders voor het volledige lager onderwijs max. 405 euro betalen.
  Wij vragen maximaal 190 euro.
  Dit bedrag werd nog nooit gevraagd omdat de zesdeklassers er steeds een financiële actie aan koppelen die de kostprijs drukt.

Kinderen hebben heel wat spullen nodig op school.
Om de kosten voor ouders zoveel mogelijk te beperken is duidelijk bepaald welke materialen de scholen zelf moeten aankopen voor de kinderen in het basisonderwijs.
Het gaat o.a. over schrijfgerief, leerboeken, schriften, passer,  
Om deze materialen aan te kopen, krijgt de school de nodige werkingsmiddelen.

Er zijn ook zaken die je zelf moet aankopen voor uw kind (bv. schooltas, pennenzak, …).
Je bepaalt uiteraard zelf hoeveel je hieraan wenst uit te geven.
Als je op het einde van de zomervakantie met je zoon of dochter de eerste schoolaankopen doet, neem dan eerst de bijgevoegde lijst nog eens aandachtig door.
Zo vermijd je overbodige kosten.

Heb je nog vragen over de schoolkosten in het basisonderwijs, neem dan een kijkje op de website www.schoolkosten.be van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Met praktische vragen kun je bij de directie of het schoolsecretariaat terecht.