Betalingsmodaliteiten

Om te voorkomen dat de kinderen voortdurend geld mee naar school moeten brengen, wordt een maandelijkse rekening opgemaakt en meegegeven met je kind.
Je kunt die rekening dan betalen via de overschrijving die er bijgevoegd is.
De prijzen op de lijst van de bijdrageregeling zijn onderhevig aan schommelingen doorheen het jaar. Het betreft richtprijzen die niet bindend zijn.
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de bedragen voor de maximumfactuur, kun je contact opnemen met de directie.
Er kunnen dan samen afspraken worden gemaakt.
Wij verzekeren je een discrete behandeling van je vraag.

Bij verlies of beschadiging van schoolmateriaal, kunnen de door de school gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal verrekend worden aan de ouders.
Bij het breken van schoolmateriaal, b.v. lat, balpen, gom,… wordt 1 euro gevraagd.

Op elke schoolrekening staat een uiterste betalingsdatum.
Als een rekening 2 weken na deze vervaldag nog niet werd betaald en er hieromtrent ook geen contact werd opgenomen met de directeur, krijg je na een maand een betalingsherinnering.
Blijft ook deze betalingsherinnering na 2 weken zonder gevolg, dan wordt een tweede herinnering toegestuurd.
Indien geen gevolg gegeven wordt aan de oproep, wordt de vrederechter gecontacteerd om het dossier verder op te volgen.