JAARGANG 15, nummer 29, paasvakantie 2020

Beste ouder,

De Veiligheidsraad heeft, op grond van advies van de wetenschappelijke experten de maatregelen verlengd tot en met zondag 3 mei.
Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af van hoe de cijfers evolueren.

Voor onze school betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven en dat wij in opvang moeten blijven voorzien. Concreet:

 • Moeten wij tot en met donderdag 30 april open blijven voor de opvang van drie groepen gezonde leerlingen.
  • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken.
  • Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs.
    
 • Doordat bepaalde sectoren opnieuw opgestart zijn (doe het zelf, tuinbouw,…) beseffen we dat er meer ouders van onze opvang gebruik zullen maken vandaar dat we echt aandringen dat je tot één van die drie groepen behoort.
  We zouden een werkattest kunnen vragen aan iedere ouder maar die administratie zullen we ons besparen en vertrouwen op je eerlijkheid.
  Het is niet de bedoeling dat de school vol kinderen loopt. We volgen dus strikt de regels van de overheid.
 • De opvang is van 7 uur ’s morgens tot 18 uur ’s avonds.
 • Voor de opvang moet er vooraf (liefst voor zondagmiddag) worden ingeschreven, en dit voor een hele week.
  De inschrijving gebeurt niet in een antwoord op deze mail. Je maakt een nieuwe mail en stuur die naar directie@olvademeersen.be
 • Er wordt geen maaltijd voorzien en we vragen opnieuw zelf een drinkfles mee te brengen.
 • De ouders betreden het gebouw niet.
 • Lagere schoolkinderen noteren (of printen) de link(en) van hun lesopdracht die ze kregen van de leerkracht.
  We voorzien tijdens de opvang per dag twee werkmomenten. De kinderen zullen wel zelfstandig moeten werken, er is geen extra begeleiding.

Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan, en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen. 
De veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn.
Het ministerie bereidt alvast de volgende fase grondig voor. Ze hebben ons beloofd om op zeer korte termijn de nodige richtlijnen daarover te ontvangen.

Maar nu eerst van start gaan met ‘preteaching’.
Komende maandag is het zover. Dan krijgen de leerlingen zoveel mogelijk digitaal nieuwe leerstof aangeboden thuis of in de opvang.
Tijdens de vakantie werd die vorm van afstandsleren volop door de leerkrachten uitgewerkt, waarvoor mijn bijzondere dank en waardering.
De opdrachten of filmpjes ontvang je niet enkel met een computer of laptop, een mobiele telefoon of tablet komen ook in aanmerking.

Om die taken goed te maken hebben de leerlingen hun schoolmateriaal nodig.
We beseffen dat we bij het verdelen van dat materiaal voor sommigen wat achterop hinken maar hopen dat die eventuele achterstand vlot wordt ingehaald.

Vanaf maandag vanaf 8 uur tot 18 uur wordt er aan de ouder van de lagere schoolklassen gevraagd om de nodige schoolboeken en –materiaal (indien ze dit nog niet in bezit hebben) te komen ophalen op school. Concreet:

 • Eén persoon per gezin komt de pakketten ophalen
 • Je komt binnen via De Munte, gaat doorheen het berglokaal van de gymzaal naar de zaal.
  Daar op de banken liggen de paketten. Je neemt je pakket(ten) daaruit en verlaat de zaal aan de andere kant.
  Je verlaat de school aan de oprit van café de Boom in. (Tip: het is handig om daar de wagen of aan de straatkant de fiets te stallen en een ommetje te voet te maken)
 • Bij het binnenkomen van de school en op school vragen we niet te treuzelen en door te gaan. Het is niet de bedoeling om er een praatbarak te installeren.

De organisatie hierboven is voor velen een vreemde situatie maar we willen het virus geen kans geven en een voorbeeld stellen aan ieder.
We kunnen dus niet anders dan de regels die ons worden opgelegd goed na te leven.
We willen ook al meedelen dat er dit jaar geen schoolfeest zal plaatsvinden.

Bij problemen kun je steeds in contact komen met de leerkracht door het mailadres: voornaam.naam@olvademeersen.be

In de hoop dat die Corona-periode spoedig achter de rug is groet ik je vriendelijk.

Karel Scherpereel, directeur
Het leerkrachtenteam van OLVA De Meersen